discount for together

discount for together

รับส่วนลด 10% สำหรับห้องรวมตัวที่ 2 โดยเรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก (10% discount for 2nd) และรับส่วนลด 20% สำหรับห้องรวมตัวที่ 3 และตัวต่อไป (20% discount for 3rd and next)

No comments yet.

Leave a reply