ห้องพักแบบมาตรฐาน สำหรับสุนัขขนาดเล็ก (Size S)

฿600/night

ห้องพักแบบมาตรฐาน สำหรับสุนัขขนาดเล็ก (Size S) น้ำหนักน้อยกว่า 11 กิโลกรัม ห้องมอม ห้องด่าง ห้องตูบ ห้องแต้ม รวมทั้งสิ้น 24 ห้อง ฿600/night for size S (weight less then or equal 11 kg) ฿540/night for member

Room Amenities

ห้องพักแบบมาตรฐาน สำหรับสุนัขขนาดกลาง (Size M)

฿700/night

ห้องมอม ห้องด่าง ห้องตูบ ห้องแต้ม รวมทั้งสิ้น 24 ห้อง ฿700/night for size M (weight >11-25kg) ฿630/night for member

Room Amenities

ห้องพักแบบมาตรฐาน สำหรับสุนัขขนาดใหญ่ (Size L)

฿800/night

ห้องมอม ห้องด่าง ห้องตูบ ห้องแต้ม รวมทั้งสิ้น 24 ห้อง ฿800/night for size L (weight >25-40kg) ฿720/night for member

Room Amenities

ห้องพักแบบมาตรฐาน สำหรับสุนัขจัมโบ้ (Size XL)

฿1000/night

ห้องพักแบบมาตรฐาน สำหรับสุนัขขนาดจัมโบ้ น้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม ห้องมอม ห้องด่าง ห้องตูบ ห้องแต้ม รวมทั้งสิ้น 24 ห้อง ฿1,000/night for size XL (weight >40kg) ฿900/night for member

Room Amenities